Категории

Производители

Нови продукти

вс.

Няма нови продукти

Мънков Флай Фишинг стриктно следва правилата за запазване в тайна личната информация на нашите клиенти. По-долу ще намерите информация за това защо са ни необходими някои от вашите лични данни.

Данните въведени в електронния магазин няма да бъдат предоставяни на трети лица.

В нашия електронен магазин се създава профил за всеки нов клиент в който всеки клиент въвежда персоналните си данни и парола за достъп. Останалите клиенти на магазина нямат достъп до вашата информация. Паролата за достъп е персонална и се записва в криптиран вид, така че ние също нямаме информация за нея.

Ние не знаем вашата парола! В случай, че забравите паролата си, системата ще генерира нова и тя ще ви бъде изпратена! Съветваме ви веднага да влезете във вашия профил и да я смените с предпочитана от вас парола. Никой от нашия екип няма да поиска вашата парола! Ако получите писмо или каквото и да е друго съобщение от наше име, в което се изисква да изпратите своята парола, моля приемете това писмо за злонамерен акт и информирайте нас или компетентните власти за това действие!

 

Общи условия

1.Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Мънков Флай Фишинг ЕООД /собственик на интернет магазин mankovflyfishing.com/ от една страна и потребителите на електронен магазин mankovflyfishing.com / /наричан за краткост Сайт/. Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на mankovflyfishing.com / /с изключение на линка към настоящите Общи условия/,потребителят се съгласява,приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

2.По време на регистрация,с отбелязване в полето "приемам Общите условия",потребителят извършва електонно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема общите условия.

3.Поръчки чрез сайта mankovflyfishing.com / се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.

4. Права и задължения на страните

4.1. Магазин Мънков Флай Фишинг се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок.

Магазин Мънков Флай Фишинг се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа.

Магазин Мънков Флай Фишинг не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката.

Магазин Мънков Флай Фишинг не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

Магазин Мънков Флай Фишинг не носи отговорност, за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин Мънков Флай Фишинг.

4.2. Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до десет (10) дни след получаването на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчания размер. Рекламацията при несъответствие с поръчания размер се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато не е спазен срока на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

1. Възстановяване на заплатената сума;

2. Заменяне на стоката с нова;

3. Отбив от цената;

4. Безплатно извършване на ремонт.

При предявяване рекламация, представител на магазин Мънков Флай Фишинг може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин Мънков Флай Фишинг. Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка.

Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното.

Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.

Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.

Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.

Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.

Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.

Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин Мънков Флай Фишинг.

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин Мънков Флай Фишинг и Клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


Количка  

Няма продукти

Доставка 0,00 €
Общо 0,00 €

Количка Поръчай

Информационен e-mail

Дилъри

Мънков Флай Фишинг
Офис- Ж.К. Младост 1А
Бул. Александър Малинов 23, Шопинг център- "Сити Пойнт", Ет.2, Офис 61А

Българска Мухарска Компания ООД
София 1680, офис 2, ул.Хайдушка Гора 60

SZTR "Time"
Nikole Pašića 50,
18300 Pirot,
Srbija

Промоции

вс.

Няма продукти на промоция